PersianStat.com
خانه English Version
تبلیغات
تماس باما
ثبت نام
راهنما
نحوه ورود بازدیدکنندگان گزارش بازدیدهای روزانه
آخرین بازدیدکنندگان گزارش از موقعیت جغرافیایی بازدیدکنندگان
گزارش کل گزارش از تکنولوژیهای استفاده شده
گزارش از صفحات لینک داده شده
 Member Login:
شناسه:
:کلمه عبور
کلمه عبور رافراموش کرده ام | کاربر جدید
IELTS
Summary
 جمع بندی
 نمودار بازدید در ساعات روز
 پراکندگی بازدیدها در ساعات روز
5.7 % 12:00 تا 12:59 5.3 % 00:00 تا 00:59
5.9 % 13:00 تا 13:59 3.9 % 01:00 تا 01:59
6 % 14:00 تا 14:59 2.3 % 02:00 تا 02:59
5.8 % 15:00 تا 15:59 1.4 % 03:00 تا 03:59
4.9 % 16:00 تا 16:59 1.1 % 04:00 تا 04:59
4.6 % 17:00 تا 17:59 1 % 05:00 تا 05:59
4.7 % 18:00 تا 18:59 1.2 % 06:00 تا 06:59
4.8 % 19:00 تا 19:59 2 % 07:00 تا 07:59
4.9 % 20:00 تا 20:59 3.1 % 08:00 تا 08:59
5 % 21:00 تا 21:59 4.4 % 09:00 تا 09:59
5.3 % 22:00 تا 22:59 5.2 % 10:00 تا 10:59
5.6 % 23:00 تا 23:59 5.8 % 11:00 تا 11:59
 با توجه به 30 بازدید تا این لحظه که معادل 24.7 درصد از مقدار کل میباشد، 122 بازدید تا پایان امروز پیشبینی میشود.
 نمودار بازدید روزانه (تاریخ شمسی)
بطور میانگین از این سایت 54 بار در روز بازدید بعمل آمده که بیشترین مقدار آن در 24 روز اخیر مربوط به تاریخ  26 فروردین میباشد.
 آمار بازدیدها در روز
28 نفر 30 بازدید پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 
101 نفر 108 بازدید چهارشنبه، 6 اردیبهشت 1396 
71 نفر 76 بازدید سه‌شنبه، 5 اردیبهشت 1396 
110 نفر 121 بازدید دوشنبه، 4 اردیبهشت 1396 
72 نفر 82 بازدید یکشنبه، 3 اردیبهشت 1396 
109 نفر 115 بازدید شنبه، 2 اردیبهشت 1396 
70 نفر 75 بازدید جمعه، 1 اردیبهشت 1396 
67 نفر 77 بازدید پنجشنبه، 31 فروردین 1396 
130 نفر 137 بازدید چهارشنبه، 30 فروردین 1396 
73 نفر 77 بازدید سه‌شنبه، 29 فروردین 1396 
75 نفر 91 بازدید دوشنبه، 28 فروردین 1396 
141 نفر 145 بازدید یکشنبه، 27 فروردین 1396 
130 نفر 146 بازدید شنبه، 26 فروردین 1396 
95 نفر 104 بازدید جمعه، 25 فروردین 1396 
51 نفر 55 بازدید پنجشنبه، 24 فروردین 1396 
87 نفر 100 بازدید چهارشنبه، 23 فروردین 1396 
58 نفر 65 بازدید سه‌شنبه، 22 فروردین 1396 
131 نفر 137 بازدید دوشنبه، 21 فروردین 1396 
116 نفر 123 بازدید یکشنبه، 20 فروردین 1396 
106 نفر 119 بازدید شنبه، 19 فروردین 1396 
136 نفر 144 بازدید جمعه، 18 فروردین 1396 
64 نفر 67 بازدید پنجشنبه، 17 فروردین 1396 
56 نفر 58 بازدید چهارشنبه، 16 فروردین 1396 
93 نفر 96 بازدید سه‌شنبه، 15 فروردین 1396 
آمار بازدیدها در روزهای هفته
بیشترین بازدید از این سایت در روزهای یکشنبه صورت گرفته.
 پراکندگی بازدیدها در قاره ها
   پراکندگی و آمار بازدیدها در کشورها - (همه کشورها)
 66.49% 86743 نفر 93832 مرتبه ایران 
 13.13% 16767 نفر 18531 مرتبه آمریکا 
 3.14% 4076 نفر 4431 مرتبه انگلستان 
 2.93% 3773 نفر 4140 مرتبه رومانی 
 2.7% 3494 نفر 3816 مرتبه ناشناس 
 2.59% 3325 نفر 3655 مرتبه آلمان 
 1.36% 1786 نفر 1917 مرتبه عمان 
 0.76% 962 نفر 1069 مرتبه کانادا 
 0.59% 756 نفر 837 مرتبه هلند 
 0.56% 694 نفر 788 مرتبه سوئد 
 100% 129652 نفر 141120 مرتبه مجموع  ---- 
 صفحات لینک داده شده
 20 ارجاع  18 نفر  http://persianblog.ir/carousel.aspx
 8 ارجاع  8 نفر  http://persianblog.ir/editblog.aspx?blogid=260277
 7 ارجاع  7 نفر  http://persianblog.ir/home.aspx
 4 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/editpage.aspx?blogid=260277&pageid=103376&saved=47a67c909dcba93c540948cd18357bc4
 4 ارجاع  3 نفر  http://persianblog.ir/editpost.aspx?blogid=260277&postid=4223009&saved=true
 3 ارجاع  3 نفر  http://persianblog.ir/manageposts.aspx?blogid=260277
 2 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/editpost.aspx?blogid=260277&postid=4234180&saved=true
 2 ارجاع  2 نفر  http://persianblog.ir/editpost.aspx?blogid=260277&postid=4280123&saved=true
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/createpost.aspx?blogid=260277&postid=4234180&saved=18ba5de846645786d3310072d839e793
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/createpost.aspx?blogid=260277&postid=4239734&saved=a93ef3415bb83bb9ff0d4532460cda63
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/createpost.aspx?blogid=260277&postid=4242340&saved=e53ee824c58c8520ef7d7005990f5007
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/createpost.aspx?blogid=260277&postid=4304651&saved=c08e5d9f161359c19e94cb1e3b0e6d1a
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/editblog.aspx?blogid=260277&saved=true
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/createpost.aspx?blogid=260277&postid=4318376&saved=9a245a32e829da299e3a28631019e3da
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/editpost.aspx?blogid=260277&postid=4239734&saved=true
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/managelinks.aspx?blogid=260277
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/createpage.aspx?blogid=260277&pageid=102692&saved=ce639a9c047452aba943d6c2a01df947
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/editpage.aspx?blogid=260277&pageid=102692&saved=8bb4477b0c40e48606cac736d2878779
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/editpost.aspx?blogid=260277&postid=4242340&saved=true
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/createpage.aspx?blogid=260277&pageid=102932&saved=6f587bfd66931319c81e7d11abd894de
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/createpage.aspx?blogid=260277&pageid=103148&saved=e1e0075d0a78ddebe35dddc114fa6c69
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/createpage.aspx?blogid=260277
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/createpage.aspx?blogid=260277&pageid=103376&saved=16c547f5b29540d5579d47d539e6f6c3
 1 ارجاع  1 نفر  http://persianblog.ir/createpost.aspx?blogid=260277&postid=4395523&saved=9b42dba173112dbe96db8ec8885ccbc3
 سایتهای لینک داده شده
 17699 ارجاع  http://google.com
 1161 ارجاع  http://persianstat.com
 891 ارجاع  http://bing.com
 521 ارجاع  http://google.co.uk
 319 ارجاع  http://facebook.com
 292 ارجاع  http://google.de
 254 ارجاع  http://google.ca
 251 ارجاع  http://persianblog.ir
 191 ارجاع  http://google.nl
 179 ارجاع  http://rishsibil.blogfa.com
 173 ارجاع  http://mail.yahoo.com
 83 ارجاع  http://google.se
 78 ارجاع  http://google.ae
 47 ارجاع  http://google.fr
 37 ارجاع  http://translate.google.com
 8 ارجاع  http://images.google.com
 6 ارجاع  http://forum.sarmaye.com
 3 ارجاع  http://google.com.vn
 2 ارجاع  http://jasjoo.com
 2 ارجاع  http://74.125.39.99
 1 ارجاع  http://irannewastrology.blogspot.com
 1 ارجاع  http://translate.google.com.sa
 1 ارجاع  http://comments.persianblog.ir
 1 ارجاع  http://biaab.com
   موتورهای جستجو
39182 جستجو
667 جستجو
484 جستجو
318 جستجو
1 جستجو
 کلمات کلیدی جستجو شده
352 جستجو   iran new astrology
116 جستجو   آسترولوژی
42 جستجو   راجندراکمار
41 جستجو   صورت فلکی حمل
9 جستجو   nostradamus and iran
7 جستجو   مقابله زحل ومشتری
7 جستجو   کلاس آسترولوژی
6 جستجو   نوستراداموس وایران
4 جستجو   مقابله ی زحل ومشتری
4 جستجو   اورانوس دردلو
4 جستجو   زحل مشتری
3 جستجو   site:persian-astrology.persianblog.ir مقابله زحل ومشتری
3 جستجو   حوت سنبله
3 جستجو   نسرین حقی
3 جستجو   persian astrology.persianblog.ir
2 جستجو   astrology- طالع بینی
2 جستجو   نام دیگر برجها درطالع بینی
2 جستجو   درموردطالع بینی
1 جستجو   شرف هبوط سیارات
1 جستجو   رجعت زحل
1 جستجو   جوزاسحر
1 جستجو   طالع آسترولوژی
1 جستجو   سیارات قابل رویت
1 جستجو   nostradamus of iran
1 جستجو   متولدبرج دلو
1 جستجو   زحل ومشتری اتصال 200 ساله
1 جستجو   مقابله ی زحل و مشتری
1 جستجو   زحل ومشتری درجدی
1 جستجو   مشتری برج حمل
1 جستجو   عقرب در ماه نوستراداموس
1 جستجو   نوستراداموس.comwww.
1 جستجو   موقعیت سیارات دربروج
1 جستجو   طالعه بینیleo در تقویم شمسی
1 جستجو   دختري ازفروردين
1 جستجو   برج حمل و دلو و ثور
1 جستجو   بلدربرج
1 جستجو   فیلم انتی کریست
1 جستجو   jean dixon خانم آینده
1 جستجو   اتصال 7کوکب
1 جستجو   نیمه اول ماه نیمه دوم ماه ماه قمری طالع بینی
   نحوه ورود بازدیدکنندگان به سایت
 20.6% 26647 نفر 29859 مرتبه بصورت مستقیم
 50.2% 65137 نفر 70609 مرتبه بواسطه لینک وبسایت شما در سایتهای دیگر
 29.2% 37868 نفر 40652 مرتبه با جستجو در موتورهای جستجوگر
 نحوه ورود بازدیدکنندگان از طریق صفحات داخلی
80.3% 28376 مرتبه  root
5.2% 1852 مرتبه  /page/5
2.1% 735 مرتبه  /page/2
1.9% 665 مرتبه  /page/4
1.6% 555 مرتبه  /post/5/
1.5% 542 مرتبه  /tag/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa_%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af_%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7
1.3% 477 مرتبه  /page/3
0.8% 296 مرتبه  /1389/1/
0.7% 243 مرتبه  /tag/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87_%d8%b2%d8%ad%d9%84_%d9%88%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c
0.6% 219 مرتبه  /post/5
0.6% 219 مرتبه  /tag/%d8%b2%d8%ad%d9%84_%d9%88%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c_%d8%af%d8%b1_%d9%82%d9%88%d8%b3
0.6% 215 مرتبه  /post/13
0.4% 152 مرتبه  /post/12
0.4% 137 مرتبه  /post/6
0.4% 129 مرتبه  /post/9/
0.3% 109 مرتبه  /tag/%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c
0.3% 96 مرتبه  /post/13/
0.2% 80 مرتبه  /post/12/
0.1% 48 مرتبه  /post/10/
0.1% 47 مرتبه  /post/11/
0.1% 29 مرتبه  /post/8
0.1% 29 مرتبه  /post/8/
0.1% 27 مرتبه  /page/
0.1% 25 مرتبه  /tag/%d8%b2%d8%ad%d9%84-
0% 17 مرتبه  /tag/%d9%86%d9%be%d8%aa%d9%88%d9%86_%d8%af%d8%b1%d8%b9%d9%82%d8%b1%d8%a8
0% 8 مرتبه  /tag/%d8%aa%d9%86%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
0% 6 مرتبه  /tag/%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c-
0% 4 مرتبه  /post/4/
0% 3 مرتبه  /tag/%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b3+%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%84%d9%88
0% 2 مرتبه  /post/2/
 نحوه ورود بازدیدکنندگان از طریق صفحات داخلی
 99.2% 52202 مرتبه  iran new astrology
 0.1% 75 مرتبه  iran new astrology >> طالع بینی سال 1389
 0.1% 59 مرتبه  iran new astrology >> زحل - مشتری-ماه و.....شعله ی عشق
 0.1% 57 مرتبه  طالع بینی - iran astrology
 0.1% 31 مرتبه  iran new astrology >> نوستراداموس وایران-nostradamus and iran
 0% 26 مرتبه  طالع بینی
 0% 19 مرتبه  طالع بینی >> طالع بینی سال 1389
 0% 18 مرتبه  iran new astrology >> - اتصال 20ساله زحل ومشتری وجدول200 ساله-jupiter alig...
 0% 12 مرتبه  iran new astrology >> طالع بینی وترانه های ماندگار - arts and planet effec...
 0% 11 مرتبه  iran new astrology >> حرکت اورانوس دربرج دلو
 0% 11 مرتبه  iran new astrology >> علامت_تولد_شهرها
 0% 10 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> طالع بینی سال 1389
 0% 10 مرتبه  iran new astrology >> سال_2012
 0% 8 مرتبه  iran new astrology >> بیت المقدس...شهری باطالع عمارت برج اسد
 0% 8 مرتبه  iran new astrology >> تفال_سال_1389
 0% 7 مرتبه  iran new astrology >> هزاره های زمین..تقویم مایاها..دوران هخامنشیان world ...
 0% 7 مرتبه  iran new astrology >> ورود_اورانوس_به_برج_حمل
 0% 5 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> نوستراداموس وایران-nostradamus and iran
 0% 5 مرتبه  iran new astrology >> مقابله_زحل_ومشتری
 0% 5 مرتبه  iran new astrology >> caspiansea
 0% 5 مرتبه  iran new astrology >> iran_astrology
 0% 5 مرتبه  iran new astrology >> اورانوس_دراسد_-آن_چه_دستیستکه_دادست_به_نسرین_حقی
 0% 4 مرتبه  iran new astrology >> simple ways for future forecasting
 0% 4 مرتبه  iran new astrology >> نوستراداموس وایران-nostradamus and iran
 0% 3 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> طالع بینی وترانه های ماندگار - arts and plan...
 0% 3 مرتبه  iran new astrology >> iran sunsign....and other cities of iran...
 0% 2 مرتبه  طالع بینی >> طالع بـــــــینی
 0% 2 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> حرکت اورانوس دربرج دلو
 0% 2 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> هزاره های زمین..تقویم مایاها..دوران هخامنشیا...
 0% 2 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> زحل-
 0% 2 مرتبه  iran new astrology >> مشتری-
 0% 2 مرتبه  iran new astrology >> جدول_200ساله
 0% 1 مرتبه  طالع بینی >> - اتصال 20ساله زحل ومشتری وجدول200 ساله
 0% 1 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> iran sunsign....and other cities of iran...
 0% 1 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> نپتون_درعقرب
 0% 1 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> اورانوس دردلو
 0% 1 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> تنگستان
 0% 1 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> simple ways for future forecasting
 0% 1 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> سلطان_حسین_صفوی
 0% 1 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> زحل_ومشتری_در_قوس
 0% 1 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> مشتری-
 0% 1 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> - اتصال 20ساله زحل ومشتری وجدول200 ساله-jupi...
 0% 1 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> مقابله_زحل_ومشتری
 0% 1 مرتبه  طالع بینی - iran astrology >> علامت_تولد_شهرها
 0% 1 مرتبه  iran new astrology>> - connect a 20-year saturn vmshtry vjdvl 200-year-jup...
 0% 1 مرتبه  iran new astrology>> move drbrj aquarius uranus
 0% 1 مرتبه  إيران جديدة التنجيم> نوستراداموس نوستراداموس وايران ، وايران
 0% 1 مرتبه  iran new astrology >> ephemeris
 0% 1 مرتبه  iran new astrology >> بیت المقدس درسال 70 میلادی
 0% 1 مرتبه  iran new astrology >> تنگستان
 آخرین بازدیدکنندگان - مشاهده جزئیات - [زنده]
1- 80.191.203.8 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 08:59:37 ایران ایران
2- 2.178.17.177 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 08:47:53 ایران ایران
3- 93.110.167.115 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 08:20:38 قبرس قبرس
4- 2.146.36.24 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 08:17:23 ایران ایران
5- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 05:53:10 انگلستان انگلستان
6- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 05:46:36 انگلستان انگلستان
7- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 05:45:41 انگلستان انگلستان
8- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 05:45:37 انگلستان انگلستان
9- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 04:48:26 انگلستان انگلستان
10- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 04:48:13 انگلستان انگلستان
11- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 04:22:15 انگلستان انگلستان
12- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 04:21:56 انگلستان انگلستان
13- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 04:21:38 انگلستان انگلستان
14- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 04:15:03 انگلستان انگلستان
15- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 04:13:22 انگلستان انگلستان
16- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 04:12:54 انگلستان انگلستان
17- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 04:12:19 انگلستان انگلستان
18- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 03:49:09 انگلستان انگلستان
19- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 03:48:13 انگلستان انگلستان
20- 90.195.239.119 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396 - 03:41:48 انگلستان انگلستان
 آخرین ارجاع دهنده ها - مشاهده جزئیات - [زنده]
2- http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahukewjexod53mptahxkwywkhsypdqoqfgghmaa&url=http%3a%2f%2fpersian-astrology.persianblog.ir%2f&usg=afqjcnfoeevaj8p-oe3cqfpjxovx_crzeg ایران
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به گروه سایتهای پرشین بلاگ می باشد.

Adsready.com X