PersianStat.com
خانه English Version
تبلیغات
تماس باما
ثبت نام
راهنما
نحوه ورود بازدیدکنندگان گزارش بازدیدهای روزانه
آخرین بازدیدکنندگان گزارش از موقعیت جغرافیایی بازدیدکنندگان
گزارش کل گزارش از تکنولوژیهای استفاده شده
گزارش از صفحات لینک داده شده
 Member Login:
شناسه:
:کلمه عبور
کلمه عبور رافراموش کرده ام | کاربر جدید
IELTS
Summary
 جمع بندی
 نمودار بازدید در ساعات روز
 پراکندگی بازدیدها در ساعات روز
6.5 % 12:00 تا 12:59 5.9 % 00:00 تا 00:59
3.5 % 13:00 تا 13:59 1.8 % 01:00 تا 01:59
5.7 % 14:00 تا 14:59 2.2 % 02:00 تا 02:59
4.7 % 15:00 تا 15:59 1.3 % 03:00 تا 03:59
5.4 % 16:00 تا 16:59 0.6 % 04:00 تا 04:59
3.5 % 17:00 تا 17:59 0.6 % 05:00 تا 05:59
5.8 % 18:00 تا 18:59 0.4 % 06:00 تا 06:59
9.8 % 19:00 تا 19:59 1.5 % 07:00 تا 07:59
6.8 % 20:00 تا 20:59 0.9 % 08:00 تا 08:59
5.5 % 21:00 تا 21:59 3.9 % 09:00 تا 09:59
8.6 % 22:00 تا 22:59 3.4 % 10:00 تا 10:59
6.2 % 23:00 تا 23:59 5.5 % 11:00 تا 11:59
 با توجه به 10 بازدید تا این لحظه که معادل 10.2 درصد از مقدار کل میباشد، 98 بازدید تا پایان امروز پیشبینی میشود.
 نمودار بازدید روزانه (تاریخ شمسی)
بطور میانگین از این سایت 18 بار در روز بازدید بعمل آمده که بیشترین مقدار آن در 24 روز اخیر مربوط به تاریخ  27 امرداد میباشد.
 آمار بازدیدها در روز
10 نفر 10 بازدید شنبه، 1 شهریور 1393 
0 نفر 0 بازدید جمعه، 31 امرداد 1393 
0 نفر 0 بازدید پنجشنبه، 30 امرداد 1393 
0 نفر 0 بازدید چهارشنبه، 29 امرداد 1393 
0 نفر 0 بازدید سه‌شنبه، 28 امرداد 1393 
63 نفر 63 بازدید دوشنبه، 27 امرداد 1393 
0 نفر 0 بازدید یکشنبه، 26 امرداد 1393 
0 نفر 0 بازدید شنبه، 25 امرداد 1393 
0 نفر 0 بازدید جمعه، 24 امرداد 1393 
0 نفر 0 بازدید پنجشنبه، 23 امرداد 1393 
1 نفر 1 بازدید چهارشنبه، 22 امرداد 1393 
0 نفر 0 بازدید سه‌شنبه، 21 امرداد 1393 
0 نفر 0 بازدید دوشنبه، 20 امرداد 1393 
0 نفر 0 بازدید یکشنبه، 19 امرداد 1393 
52 نفر 52 بازدید شنبه، 18 امرداد 1393 
1 نفر 1 بازدید جمعه، 17 امرداد 1393 
46 نفر 46 بازدید پنجشنبه، 16 امرداد 1393 
35 نفر 35 بازدید چهارشنبه، 15 امرداد 1393 
36 نفر 36 بازدید سه‌شنبه، 14 امرداد 1393 
0 نفر 0 بازدید دوشنبه، 13 امرداد 1393 
1 نفر 1 بازدید یکشنبه، 12 امرداد 1393 
6 نفر 6 بازدید شنبه، 11 امرداد 1393 
5 نفر 5 بازدید جمعه، 10 امرداد 1393 
0 نفر 0 بازدید پنجشنبه، 9 امرداد 1393 
آمار بازدیدها در روزهای هفته
بیشترین بازدید از این سایت در روزهای چهارشنبه صورت گرفته.
 پراکندگی بازدیدها در قاره ها
   پراکندگی و آمار بازدیدها در کشورها - (همه کشورها)
 60.51% 31522 نفر 31772 مرتبه ایران 
 18.56% 9739 نفر 9746 مرتبه آمریکا 
 5.96% 3123 نفر 3127 مرتبه ناشناس 
 4.1% 2152 نفر 2153 مرتبه عمان 
 2.21% 1159 نفر 1161 مرتبه نروژ 
 2.05% 1068 نفر 1075 مرتبه هلند 
 1.82% 953 نفر 955 مرتبه سوئد 
 1.82% 952 نفر 953 مرتبه انگلستان 
 0.77% 405 نفر 405 مرتبه آلمان 
 0.53% 276 نفر 278 مرتبه کانادا 
 100% 52215 نفر 52504 مرتبه مجموع  ---- 
 صفحات لینک داده شده
 134 ارجاع  132 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/goonagoon3/tasadof-3.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=269&w=400&sz=39&hl=fa&start=39&tbnid=jzu-9caux8v_vm:&tbnh=83&tbnw=124&prev=/images?q=%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81&start=20&ndsp=20&svnum=10&hl=fa&lr=&sa=n
 121 ارجاع  118 نفر  http://www.persianblog.com/userslist.asp?catid=40
 90 ارجاع  89 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/goonagoon3/tasadof.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=258&w=400&sz=53&hl=fa&start=19&tbnid=yzbzfwvtdy6vsm:&tbnh=80&tbnw=124&prev=/images?q=%d8%ac%d9%88%da%a9&svnum=10&hl=fa&lr=
 74 ارجاع  73 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/goonagoon3/tasadof.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=258&w=400&sz=53&hl=fa&start=7&tbnid=yzbzfwvtdy6vsm:&tbnh=80&tbnw=124&prev=/images?q=%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c&svnum=10&hl=fa&lr=&sa=g
 70 ارجاع  70 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.30nema.com/images/gallery/30nema4251753.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=300&w=400&sz=36&hl=fa&start=18&tbnid=9iuex2kv1i7fzm:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87+%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c&svnum=10&hl=fa&lr=&sa=g
 26 ارجاع  25 نفر  http://www.persianblog.com
 24 ارجاع  24 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/goonagoon3/tasadof.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=258&w=400&sz=53&hl=fa&start=19&tbnid=yzbzfwvtdy6vsm:&tbnh=80&tbnw=124&prev=/images?q=%d8%ac%d9%88%da%a9&svnum=10&hl=fa&lr=&sa=n
 22 ارجاع  22 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/goonagoon3/tasadof-2.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=300&w=400&sz=54&hl=fa&start=82&tbnid=yfzqhiozvymvam:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81&start=80&ndsp=20&svnum=10&hl=fa&lr=&sa=n
 20 ارجاع  20 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/goonagoon3/tasadof.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=258&w=400&sz=53&hl=fa&start=20&tbnid=yzbzfwvtdy6vsm:&tbnh=80&tbnw=124&prev=/images?q=%d8%b9%d8%b4%d9%82%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87&svnum=10&hl=fa&lr=
 17 ارجاع  11 نفر  http://www.persianblog.com/post.asp
 15 ارجاع  15 نفر  http://langroood.persianblog.ir
 11 ارجاع  11 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/goonagoon3/tasadof.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=258&w=400&sz=53&hl=en&start=4&tbnid=yzbzfwvtdy6vsm:&tbnh=80&tbnw=124&prev=/images?q=tasadof&svnum=10&hl=en&lr=
 11 ارجاع  8 نفر  http://www.persianblog.com/publish.asp
 8 ارجاع  8 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/goonagoon3/tasadof-3.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=269&w=400&sz=39&hl=fa&start=39&tbnid=jzu-9caux8v_vm:&tbnh=83&tbnw=124&prev=/images?q=%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81&start=21&svnum=10&hl=fa&lr=&sa=n
 8 ارجاع  8 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/goonagoon3/tasadof.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=258&w=400&sz=53&hl=fa&start=46&tbnid=yzbzfwvtdy6vsm:&tbnh=80&tbnw=124&prev=/images?q=%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c&start=40&ndsp=20&svnum=10&hl=fa&lr=&sa=n
 8 ارجاع  8 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.persian20.org/roozaneh/roozaneh_36.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=525&w=398&sz=43&hl=fa&start=66&tbnid=qvmh8u9vpvcpmm:&tbnh=132&tbnw=100&prev=/images?q=%d8%ac%d9%88%da%a9&start=63&svnum=10&hl=fa&lr=&sa=n
 8 ارجاع  8 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/goonagoon3/tasadof.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=258&w=400&sz=53&hl=fa&start=76&tbnid=yzbzfwvtdy6vsm:&tbnh=80&tbnw=124&prev=/images?q=%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c&start=60&ndsp=20&svnum=10&hl=fa&lr=&sa=n
 7 ارجاع  2 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/goonagoon3/tasadof-2.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=300&w=400&sz=54&hl=en&start=82&tbnid=yfzqhiozvymvam:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81+&start=80&ndsp=20&svnum=10&hl=en&lr=&sa=n
 6 ارجاع  6 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/fun/picfun3/fun-a01.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=545&w=402&sz=139&hl=fa&start=27&tbnid=jagocb3xnxehrm:&tbnh=133&tbnw=98&prev=/images?q=%d8%b9%d8%b4%d9%82%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87&start=21&svnum=10&hl=fa&lr=&sa=n
 6 ارجاع  5 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.30nema.com/images/gallery/30nema4251753.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=300&w=400&sz=36&hl=en&start=6&tbnid=9iuex2kv1i7fzm:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87+%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c&svnum=10&hl=en&lr=&sa=g
 5 ارجاع  5 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/goonagoon3/tasadof.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=258&w=400&sz=53&hl=fa&start=72&tbnid=yzbzfwvtdy6vsm:&tbnh=80&tbnw=124&prev=/images?q=%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c&start=60&ndsp=20&svnum=10&hl=fa&lr=&sa=n
 5 ارجاع  4 نفر  http://images.google.com/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/goonagoon3/tasadof.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=258&w=400&sz=53&tbnid=yzbzfwvtdy6vsm:&tbnh=80&tbnw=124&hl=fa&prev=/images?q=%d8%ac%d9%88%da%a9&svnum=10&hl=fa&frame=small
 5 ارجاع  2 نفر  http://search.yahoo.com/search?p=مدلهاي جديد شمع ژله اي&fr=yfp-t-501&toggle=1&cop=mss&ei=utf-8
 5 ارجاع  1 نفر  http://images.google.fi/imgres?imgurl=www.jahanbakhshi.com/pic/goonagoon3/tasadof.jpg&imgrefurl=mortezakoohmaskan.persianblog.com/1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html&h=258&w=400&sz=53&tbnid=yzbzfwvtdy6vsm:&tbnh=80&tbnw=124&hl=fa&prev=/images?q=%d8%ac%d9%88%da%a9&svnum=10&hl=fa&lr=&frame=small
 سایتهای لینک داده شده
 208 ارجاع  http://google.com
 27 ارجاع  http://bing.com
 23 ارجاع  http://images.google.com
 18 ارجاع  http://langroood.persianblog.ir
 7 ارجاع  http://google.co.uk
 6 ارجاع  http://feeds.technorati.com
 5 ارجاع  http://30namairan2.persianblog.com
 5 ارجاع  http://facebook.com
 5 ارجاع  http://persianblog.ir
 4 ارجاع  http://30namairan2.persianblog.ir
 3 ارجاع  http://site.vpn-link2.tkc
 2 ارجاع  http://mortezakoohmaskan.persianblog.com
 2 ارجاع  http://persianstat.com
 2 ارجاع  http://www.vpn-link.tk
 2 ارجاع  http://google.de
 2 ارجاع  http://google.ca
 1 ارجاع  http://langroood.persianblog.com
 1 ارجاع  http://www.vpn-link1.tkc
 1 ارجاع  http://mortezakoohmaskan2.persianblog.ir
 1 ارجاع  http://jokbaran.com
 1 ارجاع  http://electron-hole.persianblog.ir
 1 ارجاع  http://172.16.120.199:1357
 1 ارجاع  http://misinformation.blogfa.com
 1 ارجاع  http://google.nl
   موتورهای جستجو
1870 جستجو
46 جستجو
23 جستجو
22 جستجو
12 جستجو
1 جستجو
 کلمات کلیدی جستجو شده
23 جستجو   جوک سیاسی
14 جستجو   هایده
11 جستجو   جوک
10 جستجو   30namairan
6 جستجو   بهروزوثوقی
5 جستجو   مدلهاي جديد شمع ژله اي
5 جستجو   sms عشقولانه
5 جستجو   بهروزوثوق
5 جستجو   لیلافروهر
5 جستجو   منوچهروثوق
5 جستجو   عکسهای بهروزوثوقی
5 جستجو   جوک ورزشی
5 جستجو   عكس بهروزوثوق
4 جستجو   مرتضي كوه مسكن
4 جستجو   اس ام اس عشقولانه
4 جستجو   درامتدادشب گوگوش
4 جستجو   sms باحال
4 جستجو   عکسها ی خو ا نند ها
4 جستجو   عكس عشقولاته
3 جستجو   عکس بهروزوثوق
3 جستجو   فيل تر شكن
3 جستجو   رنگارنگ جوک
3 جستجو   جواب جنرال موتور سرگرمی
3 جستجو   اس ام اس چديد
3 جستجو   حرف هاي عشقولانه
2 جستجو   تونیکی میکنی در دجله
2 جستجو   عکس عشقولانه
2 جستجو   چاق کنندها
2 جستجو   جوك هايي دربارهي جرج بوش
2 جستجو   عکس بهروز وگوگوش
2 جستجو   گلشیفته فراهانی
2 جستجو   پرنده طوقی طوقی
2 جستجو   عکسهای بهروزوثوقی وگوگوش درفیلم ماه عسل
2 جستجو   بهروزوثوقی وگوگوش
2 جستجو   عکسهای بهروزوثوق
1 جستجو   sms سک سیاسی
1 جستجو   عکسهای قدیمی لیلا فروهر وگوگوش
1 جستجو   عکس عروسی محمود قربانی وگوگوش
1 جستجو   عمری كه اجل در پی او می تازد
1 جستجو   allintext: جوک ورزشی
   نحوه ورود بازدیدکنندگان به سایت
 1.7% 907 نفر 976 مرتبه بصورت مستقیم
 94.6% 49403 نفر 49557 مرتبه بواسطه لینک وبسایت شما در سایتهای دیگر
 3.7% 1908 نفر 1974 مرتبه با جستجو در موتورهای جستجوگر
 نحوه ورود بازدیدکنندگان از طریق صفحات داخلی
44.4% 5200 مرتبه  /1385_4_3_mortezakoohmaskan_archive.html
13.1% 1536 مرتبه  root
6% 701 مرتبه  /joke3_files/ads-m.htm
5.7% 668 مرتبه  /joke2_files/ads-m.htm
5.3% 622 مرتبه  /joke_files/ads-m.htm
4.2% 497 مرتبه  /joke3_files/joke3_files/ads-m.htm
4% 474 مرتبه  /joke3_files/joke2_files/ads-m.htm
3.9% 453 مرتبه  /joke2_files/joke3_files/ads-m.htm
3.8% 447 مرتبه  /joke3_files/joke_files/ads-m.htm
3.7% 437 مرتبه  /joke2_files/joke2_files/ads-m.htm
3.4% 394 مرتبه  /joke2_files/joke_files/ads-m.htm
1.2% 139 مرتبه  /post/2
0.5% 53 مرتبه  /post/2/
0.3% 32 مرتبه  /posts
0.2% 26 مرتبه  /search
0% 5 مرتبه  /posts/
0% 4 مرتبه  /post/1/
0% 3 مرتبه  /1385_4_mortezakoohmaskan_archive.html
0% 2 مرتبه  /post/9/
0% 2 مرتبه  /post/9/joke2_files/joke2_files/ads-m.htm
0% 2 مرتبه  /post/9/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/ads-m.htm
0% 1 مرتبه  /search/cache
0% 1 مرتبه  /index.php
0% 1 مرتبه  /post/9/joke2_files/ads-m.htm
0% 1 مرتبه  /post/9/joke2_files/joke2_files/joke2_files/ads-m.htm
0% 1 مرتبه  /post/9/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/ads-m.htm
0% 1 مرتبه  /post/9/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/ads-m.htm
0% 1 مرتبه  /post/9/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/ads-m.htm
0% 1 مرتبه  /post/9/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/ads-m.htm
0% 1 مرتبه  /post/9/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/joke2_files/ads-m.htm
 نحوه ورود بازدیدکنندگان از طریق صفحات داخلی
 79.1% 41519 مرتبه  عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تفریحی-سرگرمی-و....
 20% 10483 مرتبه  جوک های جديد - عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تفریحی-سرگرم...
 0.4% 191 مرتبه  چت دختر وپسر بد شانس - عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تفری...
 0.1% 78 مرتبه  جوک های جديد ۳ - عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تفریحی-سرگ...
 0.1% 58 مرتبه  ططظ‚ظظ„طظ†ظ‡-ظطططغ-طظع-طغظ†ظ…طغغ- ظ„غظ†ع-طھططغطغ-طغططغ-طظ…ظططغ-طھظ
 0.1% 41 مرتبه  درس خواندن پسر ودخترها - عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تف...
 0% 21 مرتبه  عشقولانه-ورزشی-تاریخی-و...
 0% 21 مرتبه  جوک ها جديد ۲ - عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تفریحی-سرگر...
 0% 16 مرتبه  عشق
 0% 14 مرتبه  عش‚„ا†‡-رزش-جک-س†…ا- „†ک-تارخ-ساس-آ…زش-ت
 0% 13 مرتبه  عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تفریحی-سرگرمی-و.... >>...
 0% 6 مرتبه  بورس اوراق بهادار تهران tehran stock exchange
 0% 6 مرتبه  sms باحال برایu - عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تفریحی-سر...
 0% 5 مرتبه  طنز
 0% 5 مرتبه  جوک بی مزه - عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تفریحی-سرگرمی-...
 0% 4 مرتبه  http://mortezakoohmaskan.persianblog.com - عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاری...
 0% 4 مرتبه  عکس طنز - عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تفریحی-سرگرمی-و.....
 0% 3 مرتبه  جوک های جديد ۳
 0% 2 مرتبه  sms باحال برایu
 0% 2 مرتبه  %u0639%u0634%u0642%u0648%u0644%u0627%u0646%u0647-%u0648%u0631%u0632%u0634%u06cc-...
 0% 2 مرتبه  جوک بی مزه
 0% 1 مرتبه  درس خواندن پسر ودخترها
 0% 1 مرتبه  عکس طنز
 0% 1 مرتبه  عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تفریحی-سرگرمی-و.... >>...
 0% 1 مرتبه  طنز - عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تفریحی-سرگرمی-و....
 0% 1 مرتبه  چت دختر وپسر بد شانس - عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آم�زشی-تفری...
 0% 1 مرتبه  چت دختر وپسر بد شانس - عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لیک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تفریح...
 0% 1 مرتبه  عشقولانه - عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تفریحی-سرگرمی-و....
 0% 1 مرتبه  جالب ترين خطاي چشم - عشقولانه-ورزشی-جوک-سینمایی- لینک-تاریخی-سیاسی-آموزشی-تفریحی...
 آخرین بازدیدکنندگان - مشاهده جزئیات - [زنده]
10- 2.181.7.119 شنبه، 1 شهریور 1393 - 00:02:12 ایران ایران
 آخرین ارجاع دهنده ها - مشاهده جزئیات - [زنده]
5- http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0cbkqfjaa&url=http%3a%2f%2fmortezakoohmaskan.persianblog.ir%2fpost%2f8%2f&ei=mdplu-_znoi47abmhycgdq&usg=afqjcnhma4fudivkaedrvvlujes2ae8kga&sig2=b3ppqm-9ziqykwjsgmlslq&bvm=bv.72676100,d.zwu ایران
6- http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0cbwqfjaaobq&url=http%3a%2f%2fmortezakoohmaskan.persianblog.ir%2fpost%2f8%2f&ei=qdzju5j5msjgsasbrokqba&usg=afqjcnhma4fudivkaedrvvlujes2ae8kga آمریکا
15- http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0cbsqfjaaoao&url=http%3a%2f%2fmortezakoohmaskan.persianblog.ir%2fpost%2f8%2f&ei=im3qu5hdnylm7aacn4docg&usg=afqjcnhma4fudivkaedrvvlujes2ae8kga&bvm=bv.71667212,d.zgu ایران
17- http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cbwqfjaa&url=http%3a%2f%2fmortezakoohmaskan.persianblog.ir%2fpost%2f8%2f&ei=w3ldu5fkeyx34qsylih4aq&usg=afqjcnhma4fudivkaedrvvlujes2ae8kga&bvm=bv.70810081,d.zgu ایران
20- http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ce0qfjai&url=http%3a%2f%2fmortezakoohmaskan.persianblog.ir%2fpost%2f8%2f&ei=q8s6u6-9dmmr7aa0v4gacg&usg=afqjcnhma4fudivkaedrvvlujes2ae8kga&bvm=bv.70138588,d.bge ایران
22- http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=64&ved=0ccwqfjadodw&url=http%3a%2f%2fmortezakoohmaskan.persianblog.ir%2fpost%2f2%2f&ei=rx-4u6pvcopt0gwo9yhiaq&usg=afqjcng3vkfkqtxj7w8xoczzkkz5eztezw ایران
23- http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ccgqfjaboao&url=http%3a%2f%2fmortezakoohmaskan.persianblog.ir%2fpost%2f8%2f&ei=ylq1u9y5afdo7aag3ohocg&usg=afqjcnhma4fudivkaedrvvlujes2ae8kga&sig2=dqjky1mwzawd_wkysn9dpw&bvm=bv.70138588,d.d2k انگلستان
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به گروه سایتهای پرشین بلاگ می باشد.

Adsready.com X